Quỹ ETF Bitcoin giao ngay của BlackRock nắm giữ hơn 21 tỷ USD BTC

Temps de lecture : 2 minutes

BlackRock, một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, gần đây đã đạt được mức cao mới với Spot Bitcoin ETF, hiện nắm giữ hơn 21 tỷ USD Bitcoin.

Một thành công ngoài mong đợi của Spot Bitcoin ETF

BlackRock’s Spot Bitcoin ETF ra mắt vào tháng 3 năm 2021 và nhanh chóng đạt được thành công ngoài mong đợi. Lúc đầu, người ta dự đoán rằng Spot Bitcoin ETF sẽ không phổ biến lắm vì nó được coi là một sản phẩm có rủi ro cao. Tuy nhiên, các nhà đầu tư bị thu hút bởi triển vọng kiếm tiền bằng cách đầu tư vào Bitcoin, dẫn đến giá trị của ETF tăng nhanh.

Cơ hội cho nhà đầu tư

BlackRock’s Spot Bitcoin ETF mang đến cơ hội duy nhất cho các nhà đầu tư kiếm tiền bằng cách đầu tư vào Bitcoin. Điều này là do ETF cho phép các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu của ETF, cho phép họ hưởng lợi từ sự biến động của giá Bitcoin mà không cần phải mua và bán Bitcoin thực tế. Ngoài ra, nó còn cung cấp một giải pháp an toàn và được quản lý để tiếp cận thị trường Bitcoin, do đó thu hút các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Ý nghĩa cho tương lai

Những tác động đối với tương lai của Spot Bitcoin ETF của BlackRock là rất đáng kể. Thật vậy, nếu ETF tiếp tục phát triển và thu hút các nhà đầu tư mới, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng giá trị của Bitcoin và sự gia tăng việc áp dụng tiền điện tử. Điều này cũng có thể dẫn đến sự cạnh tranh gia tăng giữa các ETF Bitcoin giao ngay khác nhau, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng chất lượng sản phẩm cung cấp cho các nhà đầu tư.

Sommaire

Sois au courant des dernières actus !

Inscris-toi à notre newsletter pour recevoir toute l’actu crypto directement dans ta boîte mail

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Picture of Onja Mbola

Onja Mbola

Avec une licence en informatique, Onja Mbola Andrianirimanjaka se distingue par sa polyvalence et son expertise dans divers domaines. Il excelle en développement web et se révèle être un rédacteur talentueux, notamment sur des sujets liés à la finance, aux cryptomonnaies et aux NFT. Sa passion pour les nouvelles technologies stimule sa curiosité et lui permet de rester à la pointe des évolutions de son secteur.

Envie d’écrire un article ?

Rédigez votre article et soumettez-le à l’équipe coinaute. On prendra le temps de le lire et peut-être même de le publier !

Articles similaires